1989

15 maart: Het Gildenhuis (Stokkum)

14 januari: Jaarbeurs (Utrecht)

27 mei: kermis (Weerselo)

optreden voor Perestrojka reizen